<kbd id="tl3vzf8v"></kbd><address id="rvai692x"><style id="fcetm1va"></style></address><button id="mxi8zug6"></button>

     公用事业

     品牌

     位置

     莱社德的政府信息公开

     关闭帆布导航容器

     关闭扳机(容器)

     教程程序


     正规澳门赌场官网平台提供了一个广泛的学生教程机会。我们鼓励学生参加第7期,中午和/或除它们通常可以从他们的老师在课余时间寻求援助0期期权的优势。

     教程可星期一,星期二从2:15-3:00和周三,周四从2:00-2:45时,除非另有下面指出(例如,教程是学校之前和期间在特定日子的午餐时间调度)。辅导将无法使用星期三的上午和天当老师不存在。


     2019-20德拉萨教程节目时间表

     学科 第一季 第二季 第三QTR 第四QTR
         宗教    
     上学之前 谢尔顿(由请求) 谢尔顿(由请求) 谢尔顿(由请求) 谢尔顿(由请求)
     午餐 谢尔顿(由请求) 谢尔顿(由请求) 谢尔顿(由请求) 谢尔顿(由请求)
     放学后 贝尔克斯(月7日以后)#404 贝尔克斯(月7日以后)#404    
       格兰瑟姆406(7时)      
         数学    
     上学之前 博伊尔508 博伊尔508 博伊尔508 博伊尔508
     7:30-8:00 赫希507 赫希507 赫希507 赫希507
     打破 格思里403 格思里403 格思里403 格思里403
     午餐 贝德福德400 贝德福德400 贝德福德400 贝德福德400
       博伊尔508 博伊尔508 博伊尔508 博伊尔508
       格思里403 格思里403 格思里403 格思里403
       赫希507 赫希507 赫希507 赫希507
       macariola 505 macariola 505 macariola 505 macariola 505
       羊驼402 羊驼402 羊驼402 羊驼402
       佩洛西304 佩洛西304 佩洛西304 佩洛西304
     放学后 marnell 506(第m个) marnell 506(第m个) marnell 506(第m个) marnell 506(第m个)
       macariola 505(第m个) macariola 505(第m个) macariola 505(第m个) macariola 505(第m个)
       诺里斯RM 306(第m个) 诺里斯RM 306(第m个) 诺里斯RM 306(第m个) 诺里斯RM 306(第m个)
         科学    
     上学之前 牛仔裤504(M-FR) 牛仔裤504(M-F) 牛仔裤504(M-FR) acquistapace 512(M-W)
     午餐 acquistapace 512(M-W) acquistapace 512(M-W) acquistapace 512(M-W) acquistapace 512(M-W)
     放学后 acquistapace 512(第m个) acquistapace 512(第m个) acquistapace 512(第m个) acquistapace 512(第m个)
       克拉克502(M-W) 克拉克502(M-W) 克拉克502(M-W) 克拉克502(M-W)
       Howett 511 (T & Th) Howett 511 (T & Th) Howett 511 (T & Th) Howett 511 (T & Th)
       Kelly 503 (M & T) Kelly 503 (M & T) Kelly 503 (M & T) Kelly 503 (M & T)
       纳尔逊510(第m个) 纳尔逊510(第m个) 纳尔逊510(第m个) 纳尔逊510(第m个)
       Shively的509(第m个) Shively的509(第m个) Shively的509(第m个) Shively的509(第m个)
         英语    
     午餐 Rogers (T & Th) Rogers (T & Th) Rogers (T & Th) Rogers (T & Th)
       安德森(M-FR)207 安德森(M-FR)207 安德森(M-FR)207 安德森(M-FR)207
       棕戴维斯(由APPT) 棕戴维斯(由APPT) 棕戴维斯(由APPT) 棕戴维斯(由APPT)
     放学后 Coblentz (2-3 pm M & Th) Coblentz (2-3 pm M & Th) Coblentz (2-3 pm M & Th) Coblentz (2-3 pm M & Th)
       格雷厄姆(整个星期都在下午2-3点) 格雷厄姆(整个星期都在下午2-3点) 格雷厄姆(整个星期都在下午2-3点) 格雷厄姆(整个星期都在下午2-3点)
       pelster(第七周期 - 204) 史蒂文森(下午2-3点的第m个)210 史蒂文森(下午2-3点的第m个)210 史蒂文森(下午2-3点的第m个)210
       Rogers (3-4 pm T &Th) Rogers (3-4 pm T &Th) Rogers (3-4 pm T &Th) Rogers (3-4 pm T &Th)
         世界语言    
     午餐 迪亚兹101(M) 迪亚兹101(M) 迪亚兹101(M) 迪亚兹101(M)
       加德纳106(M) 加德纳106(M) 加德纳106(M) 加德纳106(M)
       大厅102(th)的 大厅102(th)的 大厅102(th)的 大厅102(th)的
       papalia 408(由APPT) papalia 408(由APPT) papalia 408(由APPT) papalia 408(由APPT)
       reguzzoni 104(M) reguzzoni 104(M) reguzzoni 104(M) reguzzoni 104(M)
     第7期 迪亚兹101(t)的 迪亚兹(101(t)的 迪亚兹101(t)的 迪亚兹101(t)的
       加德纳106(M) 加德纳106(M) 加德纳106(M) 加德纳106(M)
       大厅(周二)102 2:15-3:00 大厅(周二)102 2:15-3:00 大厅(周二)102 2:15-3:00 大厅(周二)102 2:15-3:00
       marcheschi(M / T /日)206 2:30-3:15 marcheschi(M / T /日)206 2:30-3:15 marcheschi(M / T /日)206 2:30-3:15 marcheschi(M / T /日)206 2:30-3:15
       尼克尔森(吨/日)105 2:30-3:30 尼克尔森(吨/日)105 2:30-3:30 尼克尔森(吨/日)105 2:30-3:30 尼克尔森(吨/日)105 2:30-3:30
       reguzzoni(TH)104 reguzzoni(TH)104 reguzzoni(TH)104 reguzzoni(TH)104
         VAPA    
     午餐 里基茨 - (W / TH)302 里基茨 - (W / TH)302 里基茨 - (W / TH)302 里基茨 - (W / TH)302
       汤普森 - (米/次)303 汤普森 - (米/次)303 汤普森 - (米/次)303 汤普森 - (米/次)303
       wickboldt - (M / W / F)影院 wickboldt - (M / W / F)影院 wickboldt - (M / W / F)影院 wickboldt - (M / W / F)影院
     放学后 barnidge(M,T th)的戏剧 barnidge(M,T th)的戏剧 barnidge(T,W,TH)影院 barnidge(T,W,TH)影院
       结肠(th)的每7后 结肠(th)的每7后 结肠(th)的每7后 结肠(th)的每7后
         社会研究    
     上学之前 塔尔梅奇 - 208(M-F) 塔尔梅奇 - 208(M-F) 塔尔梅奇 - 208(M-F) 塔尔梅奇 - 208(M-F)
       APPEL - 107(M-F) APPEL - 107(M-F) APPEL - 107(M-F) APPEL - 107(M-F)
     午餐 wiersma-库(第m个) wiersma-库(第m个) wiersma-库(第m个) wiersma-库(第m个)
     放学后 咖喱 - 407每7后 咖喱 - 407每7后 咖喱 - 407每7后 咖喱 - 407每7后
       fordon- 401每7 fordon- 401每7 fordon- 401每7 fordon- 401每7
       TBA-203-每7(M-F) TBA-203-每7(M-F) TBA-203-每7(M-F) TBA-203-每7(M-F)
       范博梅尔-201-7th(M-F) 范博梅尔-201-7th(M-F) 范博梅尔-201-7th(M-F) 范博梅尔-201-7th(M-F)

       <kbd id="e8kl45rv"></kbd><address id="tr42qpur"><style id="i9smo0n9"></style></address><button id="wvstkjvb"></button>